Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Кривични поступак » Дозвола за посету

Дозвола за посету притвореним лицима

За посете током поступка истраге дозволе даје искључиво судија за претходни поступак, а након подизања оптужног акта поступајући судија тј. председника већа.

Право на посете током кривичног поступка притвореним лицима имају:

  • блиски сродници,
  • бранилац,
  • по захтеву окривљеног у притвору га може посетити лекар или друга лица.

Наведена лица, осим браниоца, право на посету имају сваког уторка, док бранилац ово право има увек.

Контакти за додатне информације:

Кривична писарница - уписничари: Драгана Зотовић и Оливера Марић.
Радно време са странкама: од 10,00 до 14:00 часова
Соба број 33, 2 спрат
Телефон: 031/513-105 локал 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице