Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Дозвола за склапање брака међу малолетницима

Дозвола за склапање брака међу малолетницима

Потребна документација:

  • Захтев за добијање дозволе за склапање брака међу малолетницима (мора да садржи личне податке и матични број лица која склапају брак, као и родитеља малолетних лица).
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Лекарско уверење
  • Доказ да лице није млађе од 16 година
  • Судска такса за предлог износи  390,00 динара и исто толико за решење.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице