Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Хипотека - извршна вансудска (добровољна)

Хипотека - извршна вансудска (добровољна)

За покретање овог поступка потребан је :

  • Захтев,
  • Оверена заложна изјава,
  • Уговор о кредиту или зајму,
  • Доказ о власништву на непокретности.
  • доказ о уплати таксе у износу од 5.800,00 динара.

Захтев се предаје у канцеларији за пријем и оверу писмена.

Контакт - додатне информације

Ванпарнична писарница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице