Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судске писарнице » Извршна писарница

Извршна писарница

Странка у извршној писарници може добити следеће информације:

  • о броју предмета и имену судије који води поступак,
  • информације да ли је по предмету заказано рочиште или је исти у евиденцији,
  • може разгледати списе,
  • преписивати или затражити молбом фотокопију или препис одређених   докумената из списа,
  • добити податке о кретању предмета,
  • добити потврду правоснажности.

 

Контакт - додатне информације

Извршна писарница и кацеларија судских извршитеља
Уписничари: Нада Ојданић
Соба бр.30, 1 спрат
Локал 119

ТАКСЕ: Висина таксе у извршном поступку зависи од висине новчаног потраживања, па је целисходно да се за ближе информације обратите извршној писарницу овог суда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице