Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судске писарнице » Кривична писарница

Кривична писарница

КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА

Странка у кривичној писарници може да се информише о:

  • броју предмета,
  • имену судије коме је предмет додељен у рад,
  • о кретању предмета,
  • разгледати и преписивати списе,
  • молбом затажити препис или фотокопију писмена која се налазе у предмету.

Контакти и додатне информације:

Уписничари кривичне писарнице Основног суда у Ужицу је:
Драгана Зотовић и Оливера Марић.
Радно време са странкама: од 10:00 до 14:00 часова
Ова писарница налази се на 2 спрату зграде суда, соба број 33, тел. 031-513-105 локал 143;
У кривичној писарници не могу се добити информације путем телефона. Потребно је да странка у поступку или лице са овлашћењем, односно пуномоћјем приступе лично у суд и затраже потребну информацију.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице