Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Лишење пословне способности

Лишење пословне способности

Овај поступак се покреће по захтеву члана породице (то може бити члан уже или шире породице, дакле неког лица ко се о некоме брине) или по службеној дужности на предлог органа старатељства односно Центра за социјални рад.

Неопходно је приложити следеће доказе:

  • извод из матичне књиге рођених за лице на које се предлог односи ,
  • медицинску документацију на име истог лица.

Такса у висини од 390,00 динара плаћа се само ако предлог подноси странка, дакле иста се не плаћа ако се поступак покреће по службеној дужности.

Контакт - додатне информације

Ванпарнична писарница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице