Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Запослени » Остали запослени

Одговорна лица и остали запослени у овом суду

Одељење - радно место

име

кабинет

Председника суда Лазо Ђоковић
34
Први заменик председника суда Судија
Душица Мићић
22
Заменик председника суда у
судској јединици у Бајиној Башти
Судија
Будимир Лакићевић
 
Суд. управа - Секретар суда Александра Дамљановић Деспотовић
34
Суд. управа - Управитељ писарница Милан Ковачевић
44
Суд. управа – Административно
технички секретар
Милица Дамљановић
34
Портпарол суда - Судија Јелена Чуповић
42
Замeник портпарола суда - Судијски помоћник Александра Шућуровић
13
Шеф рачуноводства Снежана Станковић
19
Информатичка служба

Систем администратор
Оливера Јанковић
ИТ техничар
Дејан Ђоковић

45
Кривична писарница - уписничари Оливера Марић и
Драгана Зотовић
33
Парнична писарница - уписничари Славица Драшкић,
Наташа Радовић и
Славица Милојевић
33
Писарница радних и оставинских предмета Милан Ковачевић и
Ковиљка Лазаревић
44
Експедиција поште Јасна Ђоковић
32
Извршна писарница Нада Ојданић
30
Писарница породичних и осталих ванпарничних предмета Нада Ојданић
30
Писарница у судској јединици у Бајиној Башти

Драгица Јездић
 
Пријем писмена и овера Емилија Ћосић
17
Пријем писмена и овера у
судској јединици у Бајиној Башти
Јела Јовановић
 
Архива Никола Станојевић
 
Персонално - пословни секретар

 

Извршитељи

име

кабинет

референт

Предраг Вученовић

30

референт

Горан Бабић

30

референт Судска јединица Бајина Башта

Веселин Ђорђевић

 

 

Рачуноводство

име кабинет
Шеф рачуноводства

Снежана Станковић

19

Благајник

Словенка Радивојчевић

19

 

 

Волонтери

Анђела Пековић

 

Дактило биро

Бранка Вермезовић

Аница Ћалдовић

Гордана Илић

Гордана Милићевић

Гордана Лазић

Радица Јакшић

Олга Николић

Милена Токмаковић

Стана Старчевић

Јелена Деспотовић

Драгица Глигоријевић

Мира Бабић

Зорица Кнежевић

Рада Максимовић

Тања Старчевић

Бранка Пантелић

Соња Курћубић

Маријана Савић

Нада Бабић

Александра Јанковић

Слађана Кендија

 

Остали запослени

име

Правосудни стражар

Душан Јелић

Правосудни стражар

Милан Пејић

Правосудни стражар

Дарко Стевановић

Правосудни стражар

Војин Вуловић

Возач

Милорад Ранковић

Возач

Душко Поповић

Домар

Бране Драшковић

Домар

Драган Михајловић

Телефониста

Снежана Лалић

Достављач

Ружа Селаковић

Достављач

Нена Ходак

Достављач

Ивана Деспотовић

Достављач

Марија Васиљевић

Достављач

Јелена Вилотијевић

Спремачица

Петрија Маринковић

Спремачица

Даринка Грујичић

Спремачица

Јелена Катић

Спремачица

Олгица Терзић

Спремачица

Љиљана Нешић

Спремачица

Вида Милутиновић

Спремачица

Биљана Максимовић

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице