Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Запослени » Остали запослени

Одговорна лица и остали запослени у овом суду

Одељење - радно место

име

кабинет

Председника суда Лазо Ђоковић
34
Први заменик председника суда Судија
Душица Мићић
22
Заменик председника суда у
судској јединици у Бајиној Башти
Судија
Будимир Лакићевић
 
Судска управа - Секретар суда Александра Дамљановић Деспотовић
34
Судска управа - Управитељ писарница Милан Ковачевић
44
Судска управа – Административно
технички секретар
Милица Дамљановић
34
Портпарол суда - Судија Јелена Чуповић
42
Замeник портпарола суда - Судијски помоћник Александра Шућуровић
13
Шеф рачуноводства Снежана Томановић
19
Информатичка служба Систем администратор
Оливера Јанковић
ИТ техничар
Дејан Ђоковић
45
Кривична писарница - уписничари Оливера Марић и
Драгана Зотовић
33
Парнична писарница - уписничари Славица Драшкић,
Наташа Радовић и
Славица Милојевић
33
Писарница радних и оставинских предмета Милан Ковачевић и
Ковиљка Лазаревић
44
Радно место за пријем и експедицију поште Јасна Ђоковић,
Нада Ојданић и
Јелена Вилотијевић
32
17
17
Радно место за пријем и експедицију поште
судска јединица Бајина Башта
Јела Јовановић
Извршна и ванпарнична писарница Предраг Вученовић
30
Писарница у судској јединици у Бајиној Башти Драгица Јездић
 
Архива Никола Станојевић
 
Експедитор поште Ружа Селаковић и
Нена Ходак
4

 

Извршитељи

име

кабинет

референт

Горан Бабић

30

референт Судска јединица Бајина Башта

Веселин Ђорђевић

 

 

Рачуноводство

име кабинет
Шеф рачуноводства

Снежана Томановић

19

Благајник

Словенка Радивојчевић

19

 

 

Волонтери

Кристина Митровић

 

Дактило биро

Бранка Вермезовић

Аница Ћалдовић

Гордана Илић

Гордана Милићевић

Радица Јакшић

Милена Токмаковић

Стана Старчевић

Јелена Деспотовић

Драгица Глигоријевић

Мира Бабић

Зорица Кнежевић

Рада Максимовић

Тања Старчевић

Бранка Пантелић

Соња Курћубић

Маријана Савић

Нада Бабић

Слађана Кендија

Зорица Кокоровић

Јована Дејовић

 

Остали запослени

име

Правосудни стражар

Душан Јелић

Правосудни стражар

Милан Пејић

Правосудни стражар

Дарко Стевановић

Правосудни стражар

Војин Вуловић

Возач

Милорад Ранковић

Возач

Душко Поповић

Домар

Бране Драшковић

Домар

Драган Михајловић

Телефониста

Снежана Лалић

Достављач

Ивана Деспотовић

Достављач

Марија Васиљевић

Спремачица

Петрија Маринковић

Спремачица

Даринка Грујичић

Спремачица

Олгица Терзић

Спремачица

Љиљана Нешић

Спремачица

Вида Милутиновић

Спремачица

Биљана Максимовић

Спремачица

Биљана Ковач

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице