Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Овера уговора о доживотном осигурању

Овера уговора о доживотном издржавању

Потребна документација:

 • Предлог за оверу уговора  (предаје се у канцеларији за пријем и оверу писмена соба бр.17 у седишту суда, у пријемној канцеларији у Чајетини или у судској јединици у Бајиној Башти)  
 • 6 примерака непотписаних писмених уговора ( неопходно је да сви примерци буду оригинали)
 • документи којима се може доказати власништво:
   • уговор о откупу стана,
   • лист непокретности,
   • тапија,
   • друга документа.

Такса


Судска такса за оверу овог уговора износи 1.900,00 динара, а уплаћује се на жиро рачун 840-29675845-66.

Овера уговора ван суда

У случају да лице које оверава уговор не може приступити у суд, овера се може извршити ван зграде суда.

У том случају потребно је доставити:
- Захтев за излазак суда на лице места уз предлог за оверу уговора (у канцеларији за пријем и оверу писмена соба бр.17 у седишту суда,  у пријемној канцеларији у Чајетини или у судској јединици у Бајиној Башти)
- Доказ о уплати трошкова изласка суда на лице места.

Контакт - додатне информације:

Ванпарнична писарница

Додаци:

Овде можете преузети образац  Молба за оверу Уговора о доживотном издржавању

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице