Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Потврда о теретима на непокретностима

Потврда о теретима на непокретностима

Ради издавања ове потврде потребно је поднети:

  • захтев за издавање,
  • доказ о власништву на имовини који не сме бити старији од 6 месеци,
  • доказ о уплати таксе од 290,00 динара.

Захтев се подноси у канцеларији за пријем и оверу писмена, а саму потврду издаје ванпарнична писарница, с тим да коначно потврду потписује управитељ судских писарница.

Контакт - додатне информације

Ванпарнична писарница

Додаци

Овде можете преузети образац Захтев за издавање потврде о теретима на непокретностима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице