Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Предлог за доношење решења којим се замењује уговор о откупу стана

Предлог за доношење решења којим се замењује уговор о откупу стана

За покретање овог поступка неопходно је поднети:
  • Предлог,
  • Доказ о додели стана на коришћење на неодређено време,
  • Захтев упућен носиоцу права располагања на стану (што је нпр. Предузеће или Установа) за откуп стана,
  • Доказ-потврду да подносилац предлога или члан његове породице нема други стан у власништву,
  • Изјава 2 сведока да подносилац станује у предметном стану,
  • Докази о радном стажу за подносиоца и брачног друга.
Контакт - додатне информације

Ванпарнична писарница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице