Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Запослени » Судијски сарадници

Судијски сарадници

Виши судијски сарадници

име

кабинет

Парнично одељење

Александар Јањушевић

48

Парнично одељење

Бранко Вукомановић

48

Парнично одељење

Јелена Радојевић

47

Извршно одељење

Мирјана Филиповић

47

Ванпранично одељење - оставине

Владимир Митровић

24

Ванпарнично одељење - оставине

Бранко Ђерић

23Судијски помоћници

име

кабинет

Парнично одељење

Милица Мирјачић

25

Кривично одељење

Александра Шућуровић

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице