Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Запослени » Судијски сарадници

Судијски сарадници

Судијски сарадници

име

кабинет

Парнично одељење

Бранко Ђерић

25а

Парнично одељење

Владимир Митровић

25а

Парнично одељење

Јелена Радојевић

47

Парнично одељење

Бранко Вукомановић

47

Парнично одељење

Милица Мирјачић

25

Парнично одељење

Војин Јосиповић

25

Извршно и ванпарнично одељење

Мирјана Филиповић

48

Кривично одељење

Александра Шућуровић

13

Кривично одељење

Никола Смиљанић

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице