Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Запослени » Судијски сарадници

Судијски сарадници

Судијски сарадници

име

кабинет

Парнично одељење

Бранко Ђерић

24

Парнично одељење

Владимир Митровић

24

Парнично одељење

Јелена Радојевић

47

Парнично одељење

Бранко Вукомановић

48

Парнично одељење

Милица Мирјачић

25

Парнично одељење

Аида Никитовић

25а

Парнично одељење

Јелена Ђокић

Бајина Башта

Извршно и ванпарнично одељење

Мирјана Филиповић

47

Извршно и ванпарнично одељење

Јелена Ђокић

Бајина Башта

Кривично одељење

Александра Шућуровић

13

Кривично одељење

Никола Смиљанић

13

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице