Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » On-line наручивање уверења

Уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага

Основни суд у Ужицу је омогућио грађанима да електронским путем поднесу захтев за издавање уверења да против подносиоца захтева није у току поступак истраге пред Основним и Вишим јавним тужилаштвом у Ужицу, нити кривични поступак код Основног и Вишег суда у Ужицу, за кривична дела из надлежности ових тужилаштава односно судова.

ВАЖНО
Молимо Вас да прецизно уносите Ваше податке користећи слова карактеристична за наше писмо(чћжшђњљ).
Формулар попуните ћирилицом (изузев поља "е-пошта" које попуните у оригиналу).
Странке морају преузети уверење уз доказ о уплати таксе.
Уверења наручена до 12 часова ће бити припремљена за преузимање у року од 2 дана.
САМО ЗА ПУНОЛЕТНА ЛИЦА !

Обавезно попуните сва поља означена звездицом!Такса за издавање уверења износи 190,00 динара. Пример попуњене уплатнице

@ 2011. Основни суд Ужице