Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Кривични поступак » Уверење

Уверење да се против лица не води поступак истраге и кривични поступак

Надлежност:


Основни суд у Ужицу издаје уверење  да против подносиоца захтева није у току поступак истраге пред Основним и Вишим јавним тужилаштвом у Ужицу, нити кривични поступак код Основног и Вишег суда у Ужицу, за кривична дела из надлежности ових тужилаштава односно судова.

Ово уверење Основни суд Ужицу издаје само за странке које имају место пребивалишта на подручју које је у надлежности овог суда и то града Ужица и општина Бајина Башта и Чајетина.

Образац захтева за издавање овог уверења може се преузети на информационом пулту у седишту суда, у писарници судске јединице у Бајиној Башти, у пријемној канцеларији у Чајетини или на нашем сајту.

Странка попуњени захтев, предаје у соби бр.17 у седишту суда или путем сајта.

Такса за ово уверење износи 190,00 динара.

Уверење се преузима у писарницу Основног суда у Ужицу, соба бр.32, 2 спрат, код уписничара Данице Милинковић.

Додаци:
Овде можете преузети образац Захтев за издавање Уверења да против лица није у току поступак истраге и кривични поступак.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице