Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Односи са јавношћу » Акредитације

Новинарске акредитације

Oсновни суд у Ужицу ће представнике средстава јавног информисања обавештавати, о судским поступцима од јавног интереса или другим поступцима који су привукли посебну пажњу јавности, уколико процени да је то потребно, и без посебног захтева преставника средстава јавног информисања, путем саопштења за јавност.

Поред саопштења за јавност представници средстава јавног информисања обавештења о медијски пропраћеним предметима могу добити и на веб страници овог суда, усменим путем преко портпарола суда судије Јелене Чуповић и заменика портпарола судијског помоћника Александре Шућуровић.

О активностима Основног суда у Ужицу јавност ће имати могућност да се информише и на конференцијама за новинаре.

Суђења су, у начелу јавна, те је свим новинарима дозвољено је да без претходних захтева за акредитацију, присуствују суђењима која су отворена за јавност и јавним изрицањима пресуде, осим ако она нису затворена за јавност у складу са Законом.

У тим случајевима новинари су обавезни да своје присутво пријаве правосудној стражи, и да правосудној стражи предају свој мобилни телефон, фотоапарат и сваку другу комуникациону и аудио визуелну опрему.

Акредитација је потребна уколико су новинари и пратеће сниматељске и фото екипе заинтересоване да направе снимак у унутрашњости зграде суда, и то уз претходно упућивање писаног захтева најкасније дан пре фотографисања и снимања ради благовременог одлучивања.

Захтев за новинарску акредитацију може се поднети писменим путем, предајом у канцеларији за пријем у седишту суда, соба број 17, у судскoj јединици у Бајиној Башти соба број 1, затим преко преко факса 00 381 31 513 104, као и електронским путем на адресу uprava@ue.os.sud.rs.

Захтев за новинарску акредитацију, ради благовременог одлучивања потребно је  поднети најкасније дан раније.

Из практичних разлога, ради благовременог поступања по поднетој молби за снимање и фотографисање (акредитацији), пожељно је да представници средстава јавног информисања о поднетој молби обавесте портпарола суда

Образац захтева за новинарску акредитацију можете преузети овде.

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице