Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

08 Јануар 2010, Саопштење за јавност 08.01.2010. године

  ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
  Дана 8.01.2010. године


  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

   

  Општински суд у Ужицу од 1. јануара 2010.године у оквиру реформе правосуђа и нове мреже судова, у складу са Законом о уређењу судова поступа са измењеним називом као Основни суд у Ужицу, а својом надлежношћу обухвата територију града Ужица и општина Бајина Башта и Чајетина. У саставу овог суда изван његовог седишта у Ужицу су и две судске јединице у Бајиној Башти и Чајетини.

  Одлукама Високог савета судства на сталну функцију за судије Основног суда у Ужицу изабрано је 15. судија, а за вршиоца функције Председника суда постављена је судија Бранка Јанковић досадашњи судија Општинског суда у Ужицу.

  У намери да грађанима олакшамо приступ суду и омогућимо брже остваривање и заштиту њихових права у судским поступцима, као и да имплементирамо један од основних принципа текуће реформе правосуђа а то је да све судије буду равномерно и правично оптерећене, Годишњим распоредом послова за 2010. годину у складу са Судским пословником одређено је да ће све судије које поступају у парничној, извршној и ванпарничној правној области судске радње предузимати на целом подручју овог суда, док ће се у кривично правно области судити искључиво у седишту Основног суду у Ужицу где је седиште и надлежног тужилаштва.

  За грађане је од значаја да ће сви предмети у парничним, извршним и ванпарничним поступцима који су до сада вођени у Општинским судовима који су сада судске јединице остати и надаље у њима, нове тужбе и други процесни акти ће бити такође процесуирани у тим местима и постојећим судским зградама. Дакле, разврставање и распоређивање предмета који су у надлежности Основног суда у Ужицу вршиће се у складу са Судским пословником и посебном одлуком Председника суда али уз уважање законом прописане месне надлежности у грађанским стварима, права странке на несметан приступ суду и потребе да се поступак спроведе ефикасно и са што мање трошкова.

  Према поменутом Годишњем распореду послова у постојећим судским просторијама у судској јединици у Бајиној Башти радиће двоје судија а у судској јединици у Чајетини један судија, с тим да ће у складу са распоредом и расподелом предмета у тим јединицама поступати и судије које раде у седишту суда у Ужицу, па и обратно.

  Осим тога, у обе судске јединице грађанима смо обезбедили могућност да и надаље у тим местима у судским писарницама могу предати своја писмена, извршити судску оверу преписа или рукописа, а наши радници у тим јединицама пружиће грађанима и сву неопходну помоћ како би се информисали о судским поступцима, њиховом току и свим документима које је потребно презентовати суду да би остварили неко своје право.

  Основни суд у Ужицу заједно са својим судским јединицама настојаће да својим активностима обезбеди што већу отвореност суда за грађане и да пружи сву потребну помоћ како би се поступци који се воде пред судом обавили брзо и ефикасно.

   

  Портпарол Основног суда у Ужицу
  Јелена Чуповић


  Портпарол Основног суда у Ужицу стоји на располагању свим медијима на контакт телефонима: у суду 031/ 513-105 лок.141 или моб.тел. 064/8544167.

@ 2011. Основни суд Ужице