Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

08 Септембар 2010, Саопштење за јавност Виши и Основни суд у Ужицу

  ВИШИ СУД И ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
     САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

   

  У среду 8. септембра 2010. године у библиотеци Основног суда у Ужицу одржана је заједничка конференција за новинаре Вишег и Основног суда у Ужицу у циљу упознавања јавности са радом на увођењу новог компјутерског програма за аутоматско вођење предмета (АВП), који се спроводи у координацији Министарства правде Републике Србије и Светске банке из Пројеката подршке реформе правосуђа Србије. Конференцији су присуствовали вршилац функције председника Вишег суда у Ужицу Радмила Рајић, вршилац функције председника Основног суда у Ужицу Бранка Јанковић, вршилац функције председника Привредног суда у Ужицу Јасминка Обућина, гости конференције помоћник Министра правде за операције и технологије, господин Дејан Пашић и представник Светске банке, господин Димитрије Шујерановић.

  Имплементација програма за аутоматско вођење предмета (АВП) утиче да се правосуђе у Србији сврстава у ред модерније опремљених у овом делу света, повећавајући ажурност, транспарентност рада судова, а доводи и до скраћења дужине трајања старих поступка и решавања старих предмета. Вођење уписника у електронској форми кроз АВП програм помаже при прецизнијем вођењу информација о предметима, креирању базе података и извештаја за праћење рада судова и судија. Истовремено, обезбеђује се увид грађана у сваки предмет у пар секунди преко веб странице судова Србије, што смањује време потребно за добијање информација о предметима странкама без чекања. Предност програма за аутоматско вођење предмета је и у ажурираној евиденцији уговора о промету непокретностима кроз централизовану базу података што спречава злоупотребе као што су продаја једне непокретности више пута. Омогућена је и „додела судија по предметима“ случајном расподелом, израчунавање судске таксе и упознавање странака с износом судске таксе одмах по предаји предмета суду, са праћењем њихове наплате.

  Вршилац функције председника Вишег суда у Ужицу Радмила Рајић је навела да се овим омогућава бржи и ефикаснији рад у суду. Од маја 2010.године, када је имплементиран програм за аутоматско вођење предмета и запослени у Вишем суду у Ужицу прошли обуку за рад у програму, већ су уочени позитивни резултати, због боље доступности података суда и побољшања рада суда и судског особља. Председницима судова је сада омогућено да свакодневно прате прилив предмета у суд, да имају евиденцију о раду сваког судије појединачно и тиме утичу на ефикасност  и избегавање у одуговлачењу поступака. Основни задатак АВП програма је да замени ручно вођење уписника о предметима, од фазе завођења до окончања предмета, а као најзначајнији ефекат примене програма издвојила је управо већу правну сигурност и веће поверење грађана у рад суда. 

  Вршилац функције председника Основног суда у Ужицу Бранка Јанковић истакла је да је Министарство правде у овај суд за набавку додатне рачунарске опреме потребне за неометано функционисање АВП-а, уложило око 1,3 милиона динара. Обука запослених за рад на АВП програму у Основном суду у Ужицу почела 10.маја ове године, а већ 20. маја извршено је прво завођење предмета. Данас су сви подаци у том програму у овом суду у потпуности ажурни. Планирано је увођење АВП програма и у судским јединицама Основног суда у Ужицу, у Бајиној Башти и Чајетини, а обука запослених у тим јединицама почеће већ током овог месеца захваљући Министарству правде и Влади Краљевине Норвешке која је овом суду подршку пружила и када је реч о овом програму. Вршилац функције председника Основног суда у Ужицу Бранка Јанковић посебно је истакла да се значај АВП програма огледа не само у поједностављењу начина рад за судије и остале запослене већ и чињеници да ће странке убудуће моћи да путем интернет приступа АВП програму прате кретање свог предмета у сваком тренутку.

  Помоћник Министра правде за операције и технологије Дејан Пашић изјавио је да је програм за аутоматско вођење предмета (АВП) пословни софтвер нове генерације који се користи у судовима у Републици Србији и у технолошком смислу је урађен по стандардима најмодерније праксе у Европској Унији и развијеним земљама у свету, а до сада је имплементиран у 16 привредних, 34 основна и 26 виших судова у Србији, као и у Привредном апелационом суду. Деветомесечни пројекат који обухвата обуку запослених у увођење новог компјутерског програма у 60 основних и виших судова реализује се из МДТФ  пројеката (Multi donor trust фонд пројеката) подршке реформе правосуђа Србије, а у координацији Министарства правде и Светске банке .Министарство правде је за инфраструктурне услове  и куповину програма издвојило 300.000.000,00 динара а улога Светске банке је у томе што је помогла финансирању обуке  и увођењу у рад АВП програма у више и основне судове у Србији. Пројекат је започет са УСАИД, али су у међувремену и други партнери препознали бенефитe овог програма, тако ће део око увођења наведеног програма у судске јединице финансирати Влада Краљевине Норвешке. По плану Министарства правде Републике Србије увођење АВП програма у 102 судске јединице почиње у септембру 2010. године. Захваљујући свакодневном коришћењу новог програма за аутоматско вођење предмета (АВП) рад запослених у судовима ће бити једноставнији, ефикаснији и транспарентнији.

  Поводом искустава у раду на АВП програму новинарима се обратила и вршилац функције председника Привредног суд у Ужицу Јасминка Обућина, која је објаснила да су се за две претходне године, од када је уведен програм за аутоматско вођење предмета у Привредном суду у Ужицу, препознали позитивни резултати. Што се тиче предности, у Привредном суду у Ужицу не само да је омогућено лакше и брже вођење предмета, рад у писарницама је мање оптерећен, а кроз примену овог програма и аутоматског праћења резултата рада, за кратко време се може утврдити где је погоршан а где побољшан рад у суду, чиме се директно указује где је потребно да се предузму мере да би се поправио или евентуално убрзао рад суда.

   

  ВИШИ И ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ

@ 2011. Основни суд Ужице