Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

27 Септембар 2010, Информација за медије

  ОСНОВНИСУД У УЖИЦУ
  Ужице, 27. септембар 2010.године           

                                                          

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ

   

  У понедељак 27. септембра 2010.године у Основном суду у Ужицу, након другог по реду радног састанка, одржана је конференција за новинаре у циљу упознавања јавности са даљим активностима и радом овог суда са Програмом поделе власти Агенције Сједињених Америчких држава за међународни развој – USAID.

  Основни суд у Ужицу изабран је међу десет судова у Србији који ће до краја године сарађивати са наведеним Програм, а једини је суд у Србији који паралелно ради на пројектима убрзања судских поступака и смањења броја старих предмета.

  Циљ овог пројекта је побољшање ефикасности у вођењу судских поступака у судовима у Републици Србији, кроз смањење просечног трајања судског поступка од подношења иницијалног акта до доношења судске одлуке, применом одређених техника и мера вођења судског поступка, као и смањење броја старих предмета. Скраћењем трајања судског поступка смањиће се број старих предмета, а спорови странака ће се окончати раније. Успешне технике и праксе које су одабрани судови применили биће подељене са другим судовима у Србији, који ће се сукцевивно уључивати од 2011.године.

  Директор USAID – овог Програма поделе власти у Србији (СПП), господин Кен Стуарт, на конференцији је истакао да је Програм, пројекат који, кроз петогодишњи уговор sa East-West Management Institutom (EWMI), финансира Агенција Сједињених Америчких Дражава за међународни развој (USAID). Уопштено говорећи, овај пројекат је дизајниран да, јачањем уједначеније поделе власти између постојеће три гране,  помогне Србији у њеним настојањима да приступи Европској Унији. Једна од компоненти СПП-а је посвећена пружању помоћи српском правосуђу да спровођење правде учини ефикаснијим и прилагођенијим потребама корисника.  Следећи овај циљ, СПП помаже судовима да се боље управљају предметима, да смање број старих предмета, и да смање број одложених суђења. СПП је током 2009. године сарађивао са пет судова и задовољан је добрим резултатима које су они постигли, рад 2010. године наставио је са десет одабраних судова. СПП је у мају 2010. организовао радионицу за свих десет судова на којој су представљене технике за смањење броја старих предмета које су се у Америци и земљама Европе показале успешним. Те технике подразумевају различите методе као што су тимски приступ побољшању управљања предметима, бољу сарадњу са другим институцијама и медијима, већу примену алтернативних начина решавања спорова, побољшану доставу, прелиминарни поступак, споразум о признању кривице, итд.  Свих десет судова направило је акционе планове и, током лета, почело да примењује неке од препоручених метода у циљу смањења броја старих предмета и времена трајања судског поступка. СПП верује да ће се сарадња са судовима наставити, и да ће бити постигнути добри резултати који ће бити од користи како грађанима и Основном суду у Ужицу, тако и српском правосуђу у целини.  Резултати постигнути у десет судова, по речима директора Програма подела власти у Србији, биће анализирани, а успешне технике за смањење броја старих предмета и спречавање њиховог настанка биће представљене и стављене на располагање Високом савету судства, Министарству правде, и свим судовима.

  Вршилац функције председника Основног суда у Ужицу Бранка Јанковић истакла је да је овај суд са USAID-овим Програмом поделе власти у Србији активно започео рад од јуна месеца текуће године, а да је због друштвеног значаја кривично правне области акценат ставио на убрзање кривичних судских поступака и смањење старих предмета. Рад  суда на овом пројекту започео је са анализама које су допринеле идентификовању главних узрока застоја у судским поступцима, како би се ти застоји отклонили и тиме убрзао поступак, а потом су предузете и конкретне мере и технике. Имало се у виду да је правда заправо систем и да би тај систем побољшали, настојали су да његове делове на целисходан начин укључе у пројекат. У том правцу одржано је низ радних састанака са представницима других институција које су од значаја за рад суда, као што су Основно јавно тужилаштво у Ужицу, Полицијска управа у Ужицу, са којима суд иначе има  добру и континуирану сарадњу, затим са Центарима за социјални рад у Ужицу, Бајиној Башти и Чајетини, са ЈП ПТТ саобраћаја ,,Србија,, Радном јединицом поштанског саобраћаја ,,Ужице,, потписан је и Протокол о сарадњи. Организована је и одржана радионица на тему отклањања застоја у поступку на којој су поред представника суда присуствовали и представници Основног јавног тужилаштва у Ужицу и Адвокатске коморе у Чачку Подружнице у Ужицу. Предузето је и низ мера унутар саме организацине структуре и начина рада суда, а једна од њих је рад судских достављача у међусмени, до 18,00 сати радним данима.

  Кроз овај пројекат, за непуна четири месеца текуће године, решено је око 17 % старих предмета, што је резултат који наговештава изузетну ефикасност читавог пројекта, како је закључено на данас одржаном радном састанку са представницима USAID-а.

  Основни суд у Ужицу је, како је в.ф. председника суда навела, током рада са USAID-вим Програмом поделе власти донео и  Повеље о стандарду рада свих запослених у том суду, која има циљ да странке упозна са стандардима рада које могу очекивати приликом доласка суд, да их упути на услуге које суд по закону може пружити, као и на начине на које странке могу утицати на квалитет услуге коју јој суд пружа, али и Повељу о сарадњи са медијима, која само ближе конкретизује иначе добру међусобну сарадњу.

  Према анализи Високог савета судства о раду судова, за првих шест месеци 2010.године, Основни суд у Ужицу по својим резултатима у погледу броја решених предмета по судији налази се међу пет најбољих судова у Србији у парничној материји, од 34 основна суда, седми је у кривичној материји, а међу првих десет када је реч о другим материјама. Са друге стране према анализи Апелационог суда у Крагујевцу, који одлучује у жалбеном поступку о највећем броју одлука, Основни суд у Ужицу је по својим резултатима најбољи основни суд на подручју тог Апелационог суда.

  Из Основног суда у Ужицу поручују да ће својим радом са USAID-вим Програмом поделе власти, и на свим другим предметима, настојати да задрже и поправе овакве резултате рада, и да ће чинити све што је потребно да временско трајање поступака пред судом сведу на најкраћу потребну меру.

                                                                           Основни суд у Ужицу

@ 2011. Основни суд Ужице