Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

06 Септембар 2011, Информација за медије

  ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
  СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ЧАЈЕТИНИ
                                                                               Чајетина, 06. септембар  2011.године

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ

  У уторак 06.септембра 2011.године у Основном суду у Ужицу у судској јединици у Чајетини, одржана је конференција за новинаре у циљу упознавања јавности са резултатима оствареним увођењем у судове и судске јединице програма за аутоматско вођење предмета АВП програма, интернет страницом  Портала судова (www.portal.sud.rs) и резултатима  које је Основни суд у Ужицу остварио текуће године.

  Присутнима су се обратили Бранка Јанковић, вршилац функције председника Основног суда у Ужицу и Дејан Пашић, помоћник министра правде за операције и технологије.

  Грађани интернет приступом Порталу судова у Србији могу на једноставан и економичан начин добити податке о поступку који воде пред Основним судом у Ужицом или другим судом у Србији. На овај начин може се пратити цео ток судског поступка, од када је предмет-иницијални акт примљен у суд, може се видети име судије коме је додељен предмет, кад је заказано рочиште, да ли је одржано или није одржано, кад је урађена и из суда експедована одлука, као и кретање предмета и одлука суда у поступку по жалби. То је омогућено захваљујући свакодневном, благовременом и тачном уносу података у софтвер за аутоматизовано вођење предмета-АВП програм.

  Вршилац дужности председника Основни суд у Ужицу, Бранка Јанковић,  истакла је да је АВП програм допринео поједностављењу и већој ажурности рада судија, запослених  и председника суда. Сада се сви предмети скенирају и чувају у електронској форми, тако да се кретање и рад на предмету може пратити и из седишта суда и из судске јединице, што заправо значи да грађани из Чајетине и Бајине Баште не морају до долазе у седиште суда да би се информисали о свом предмету већ то могу учинити у месту свог пребивалишта што је свакако за њих економичније.  Судије у овом програму могу пратити рад својих колега што води уједначенијој судској пракси. Председник суда свакодневно може пратити прилив предмета у суд, кретање свих предмета а посебно рад на старим предметима, и на основу тога може предузимати мере на отклањању узрока застоја у судским поступцима и повећању ефикасности рада суда.

  Mинистарство правде у овај суд 2010. и 2011. године за набавку додатне рачунарске опреме потребне за неометано функционисање АВП-а уложило је укупно око милион и 650 хиљада динара. Инсталирана је и нова електрична мреже у седишту суда и делом у судским јединицама што је био неопходан предуслов за почетак рада АВП програма.

  Основни суд у Ужицу је према речима вршиоца функције председника суда Бранке Јанковић у протеклих шест месеци текуће године задржао добре резултате рада из претходне године. Од укупног броја предмета који су били у раду од 01.01. до 30.06.2011.године решено је 62 % а квалитет суда је 99,09%. 

  На нивоу Апелационог суда у Крагујевцу према анализи тог суда Основни суд у Ужицу је најбољи суд у кривичној материји по просечно месечно решеним предметима по судији, јер су судије у тој материји месечно просечно решавале по око 28 предмета док су месечно примали по око 19 предмета, чиме су прилив савладавали за око 142 %, што су заиста добри резултати.

  Имајући у виду наведено основано се може очекивати да ће Основни суд у Ужицу и у наредном периоду показати још боље резултате, обзиром да све судије овог суда континуирано раде уз улагање великог труда и напора за решавање што већег броја предмета.

  Помоћник Министра правде за операције и технологије Дејан Пашић истакао је да ће захваљујући свакодневном коришћењу АВП програма  рад запослених у судовима бити једноставнији, ефикаснији и транспарентнији. Овај пословни софтвер је у технолошком смислу урађен по стандардима најмодерније праксе у Европској Унији и развијеним земљама у свету. Пројекат је реализован из  МДТФ (Мулти донор труст фонд) пројеката подршке реформи правосуђа Србије, а у координацији Министарства правде и Светске банке, као и других партнера.

  Министарство правде АВП програм до сада је увело у свих 77 седишта основних, виших и провредних судова. Извршена је обука око 5000 запослених. Резулати рада показују да запослени у судовима са увођењем АВП-а раде ефикасније и боље.  Основни судови како извештаји показују за првих шест месеци текуће године решили су 120 хиљада односно 23 % више предмета него за првих шест месеци претходне године. Прилив су ови судови савладавали са 104,11 % односно за 24 % више него претходне године у истом периоду.

  Захваљујући АВП програму Министарство правде и Врховни касациони суд свакодневно могу да прате на десетине извештаја о раду судова у Србији.

  Предност програма за аутоматско вођење предмета је и у ажурираној евиденцији уговора о промету непокретностима кроз централизовану базу података што спречава злоупотребе као што су продаја једне непокретности више пута.

  Сматра се да ће резултати увођења АВП програма бити још бољи на основу искуства у привредним судовима. 

  Јавност је утицала да судови раде боље. Томе је допринео рад Портала судова Србије, уведен децембра 2010.године и сада се у његовој бази налази око 5,5 милиона предмета од којих су већина решени. За првих пет месеци рада Портал је посећен 130 хиљада пута, а увид у ток предмета остварен је око милион и осамсто хиљада пута. Захваљујући Порталу судови савесније раде, а грађани и јавност су задовољнији динамиком решавања спорова.

  Министарство праве контнуирано ради на умрежавању судских јединица у АВП програм. Увођење овог програма у судске јединице започето је септембра 2010.године, до сада је умрежено 54 судске јединице а планирано је да се до децембра 2011.године умрежи још 37 јединица које припадају 14 судова опште надлежности, као и јединице у 5 привредних судова.

  Помоћник министра правде се осврнуо и на усвојене законе и законе у процедури који ће допринети већој ефикасносни српског правосуђа.

  У Министарству очекују да ће захваљујући свим бенефитима које доноси рад у АВП програму у годинама које су пред нама судови у Србији постати лидери по питању ефикасности и ван региона.

                                                                              Основни  суд у Ужицу

@ 2011. Основни суд Ужице