Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

28 Фебруар 2013, План за повећање поверења јавности у судове

    ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
    Ужице, 28. фебруар  2013.године

    Основни суд у Ужицу континуирано ради на унапређењу односа са јавношћу. У том циљу у сарадњи са USAID-овим Програмом поделе власти у Србији, Комисија за повећање поверења јавности у судове овог суда, дана 10.01.2012. године донела је План за повећање поверења јавности у судове Основног суда у Ужицу за 2013. годину, коју можете погледати овде.

                                                                                Основни  суд у Ужицу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице