Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

21 Мај 2013, Свечано отварање реновиране зграде Основног суда у Ужицу

  У уторак 21.маја 2013.године В. Ф. председника Основног суда у Ужицу госпођа Бранка Јанковић, заједно са државним секретаром Министарства правде и државне управе Др. Данилом Николић, амбасадором Краљевине Норвешке у Србији његовом екселенцијом Нилс Рагнар Камсвагом и представницима ИМГ (International Management Group),  свечано је отворила реновирану зграду овог суда.

  Реконстукција зграде реализована је кроз пројекат ,,Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији“, који подржава Министарство спољних послова Краљевине Норвешке, а спроводи организација ИМГ у сарадњи са Министарством правде и државне управе Републике Србије.

  Отварању обновљене зграде Основног суда присуствовао је и вршилац функције председника Врховног касационог суда и председник Високог савета судства господин Драгомир Милојевић, као и представници низа других правосудних институција.

  Основни суд у Ужицу је кроз наведени пројекат релизовао преко 40 појединачних пројеката усмерених ка повећању ефикасности рада суда, правичном суђењу и суђењу у разумном року, унапређењу сарадње између судова и других институција и унапређењу транспарентности путем приступа информацијама, као и правичном и једнаком третману свих грађана.

  Сарадња на овом пројекту започета је 2007.године. У том циклусу уведен је информациони пулт, извршена је компјутеризација и потпуно означавање зграде суда, урађен је wеб сајт, уведени су у примену разни образци и летци, а радило се и на другим пројектним активностима усменим на повећање ефикасности рада суда и унапређењу координиране сарадње између суда и других институција. У овој фази пројекта инвестирано је око 60.000,00 евра

  Од 2010. године, једини суд у коме је пројекат настављен и поред чињенице да су пројекти из овог циклуса усмерени ка судовима са подручја југа Србије, био је Основни суд у Ужицу. У овом циклусу, кроз инвестицију вредну око 170.000,00 евра, реновирана је унутрашњост зграде суда, суднице и судска архива, чиме су створени бољи услови за рад судија и запослених, а рад суда учињен je транспарентнијим за све грађане.

  Водило се рачуна и o особама са инвалидитетом у ком правцу је обезбеђен прилаз електричном степеничном платформом и изграђен је адекватан тоалет.

  Пројекат „Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији“, поред Основног суда у Ужицу, укључује и радове на реконструкцији зграда судова у Нишу, Врању, Пироту и Лесковцу. Такође, пројекат укључује и подршку у јачању капацитета Високог савета судства, као и унапређење система малолетничког праовосуђа. Укупна вредност пројекта износи 4,125 милиона евра.

  Основни суд у Ужицу настоји да својим радом допринесе стварању делотворног, адекватног и модерног правосуђа уважавајући право грађана на приступ правди, равноправан третман на суду и правично суђење.

  Још вести можете погледати овде:
  http://www.mpravde.gov.rs/vest/1692/otvorena-renovirana-zgrada-osnovnog-suda-u-uzicu.php
  http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=189994

@ 2011. Основни суд Ужице