Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

21 Децембар 2010, Нови портал судова Србије 17.12.2010. године

  • Нови Портал судова Србије званично је представљен јавности и пуштен у рад у петак, 17. децембра, у Палати судова, у ул. Немањина бр.9. Јавности је поред бројних могућности праћења рада судова путем овог Портала први пут представљена и могућност увида у ток предмета, односно хронолошког праћења радњи у поступку од иницирања до окончања предмета у недлежности основних, виших и привредних судова.

    Поводом пуштања у рад Портала судова Србије државни секретар, Слободан Хомен, и помоћник министра правде, Дејан Пашић изјавили су да овај Портал представља још једну технолошку новост у српском правосуђу, а која ће пре свега грађанима, олакшати приступ судовима, а рад судова учинити транспарентнијим и ефикаснијим. Сви заинтересовани моћи ће да изврше увид у основне информације о сваком суду – од прегледа организације рада сваког суда преко интерактивне мапе судова, до увида у ток предмета у надлежности основних, виших и привредних судова. Увид у ток предмета путем интернета представља приказивање основних информација о предмету и хронолошко праћење сваког судског поступка, а у оквиру закона и Судског пословника. Ова врста иновације у српском правосуђу је у складу са општом реформом правосуђа и представља заједнички напор свих њених учесника да се рад судова приближи странкама, као и да се јавности омогући увид у њихов рад. Могућност да било ко, са било ког места током 24 сата, изврши увид у више милиона решених и предмета у раду у основним, вишим и привредним судовима у Србији, нашу земљу сврстава међу земље које на најтранспарентнији начин отварају врата судова учесницима поступка, али олакшавају рад и судијама и административним радницима у судовима. Комуникација странака и грађана, са државним институцијама биће ефикаснија и транспарентнија. Увид у „ток предмета“ на Порталу подразумева да ће странке у поступку, али и целокупна заинтересована јавност, моћи да сазнају захваљујући свакодневном раду запослених у судовима у програму за аутоматизовано вођење предмета (АВП) ко су странке и који је основ судског поступка, када је рад на предмету започет, која врста поднесака је уложена, од кога и када, као и када су заказана рочишта, који је исход рочишта, када су доношене процесне и коначне одлуке у предметима, када су одлуке експедоване из суда, као и када су уложени правни лекови у поступцима који се воде пред 77 судова односно свих привредних, основних и виших судова, као и које су одлуке донете по изјављеним правним лековима. Захваљујући пројектима које је Министарство правде, успешно реализовало са Усаидом и Светском банком, великим ангажовањем запослених у судовима, у овом моменту у АВП бази података и на Порталу се налази више од 5 милиона решених и предмета у раду. У плану Министарства правде је да се у оквиру текућих пројеката са Делегацијом Европске Комисије, као и будућих пројеката у свим судовима настави са развојем овог Портала.

    Судија Врховног касационог суда, Невенка Важић и судија Апелационог суда, Милица Поповић Ђуричковић, изјавиле су да ће Портал значајно приближити правосуђе грађанима и олакшати приступ грађана суду. Смањиће се редови у писарницама. Ово је од значаја за људска права јер се повећава транспарентност правосуђа. Пуштање Портала у рад имаће позитивно дејство на задовољство грађана правосуђем. Грађани ће моћи да прате благовременост поступања у њиховим и другим предметима, а судије ће моћи да прате да ли се благовремено поступа по њиховим налозима у суду.

    Порталу судова Србије може се приступити на адреси www.portal.sud.rs, као и са Портала Министарства правде у делу под називом "ток предмета".  

 

@ 2011. Основни суд Ужице