Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

01 Јануар 2014, Пријемна канцеларија у Чајетини наставља са радом

    Основни суд у Ужицу је након укидања судске јединице у Чајетини Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, од 01. јануара 2014.године  за подручје Општине Чајетина формирао пријемну канцеларију у којој ће се до почетка рада јавних бележника обављати послови пријема и овере писмена и пуномоћја.

    Ова канцеларији налази се у Чајетини у Ул. Александра Карађорђевића бр.28, у просторији број 2 и њено радно време је од 7,30 до 15,30 часова, сваког радног дана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице