Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

Х У М А Н О С Т   Н А   Д Е Л У

    Судије и запослени у Основном суду у Ужицу самоиницијативно су прикупили новчану помоћ за грађане Србије који су оштећени о поплавама.

    Првог радног дана након поплава које су задесиле Србију запослени у Основном суду у Ужицу су самоиницијативно донели одлуку да прикупе новчану помоћ за становништво које је угрожено поплавом. Средства су уплаћена на рачун Владе Републике Србије а из овог суда поручују да ће и даље наставити са прикупљањем помоћи док за тим постоји потреба. Осим тога поред новчане помоћи запослени овог суда су спремни да и на било који други начин помогну угроженим грађанима Србије.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице