Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

30 Март 2015, Саопштење за јавност - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2014. годину

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg/330px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg.png`  

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ОСНОВНИ СУД
  Су VIII-42-47/2015
  Дана: 30.03.2015. године
  УЖИЦЕ

  САОПШЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Основни суд у Ужицу током 2014.године остварио је изузетне рузултате рада.

  Према анализи Врховног касационог суда Србије о раду судова за 2014.годину, Основни суд у Ужицу је други међу основним судовима у Србији по броју просечно решених предмета по судији у свим материјама. Судије овог суда просечно су месечно решиле по 119,54 предмета. Према истом извештају, овај суд је међу три основна суда који су прошле године имали највећи број предмета у материји извршења на основу веродостојних исправа Ив. То су извршења која се спроводе по основу испостављених рачуна за извршене комуналне и сличне услуге. У овој материји Основни суд у Ужицу је други суд у Србији који је имао највећи број просечно решених предмета по судији, јер су судије просечно месечно решавале готово по 295 предмета.

  Од 50.312 предмета у раду у 2014.години решено је око 53 %. Судије су у главним судећим материјама савладавале прилив предмета преко 110 %, а у извршној материји Ив чак 412,24 %.

  Основни суд у Ужицу прошле године забележио је укупан квалитет рада суда од 99,41 %. Рангиран је међу пет основних судова са најмањим процентом укинутих одлука, с тим да је у парничној материји на другом месту а у материји радних спорова по овом критеријуму најбољи је суд у Србији.

  Овако добри резултати рада остварени су захваљујући максималном ангажовању, ефикасном раду, али и доследном применом мера и техника које су предвиђене Програмом решевања старих предмета овог суда, који посебне мере предвиђа за решавање старих извршних предмета.

  Општи стратешки циљ овог Програма је да се укупан број старих предмета у овом суду у свим материјама током текуће године смањи за 30 %, и да се потпуно окончају сви предмети старији од 10 и 5 година, а у суду верују да уколико се поставе високи циљеви, они се могу и остварити.

  Председник овог суда, судија Бранка Јанковић члан је радне групе за праћење имплементације Јединственог програма решевања старих предмета у судовима у Србији која је образована при Врховном касационом суду.

  Основни суд у Ужицу настојаће да и у будуће повећа своју ажурност и ефикасност, као и да квалитетним радом омогући да сви грађани у овом суду имају једнак приступ.

  Портпарол
  Основног суда у Ужицу
  Јелена Чуповић

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице