Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

25 Мај 2015, Информација за медије

    Основни суд у Ужицу септембра 2010.године потписао је Протокол о сарадњи са ЈП "Пошта Србије" Радном јединицом поштанског саобраћаја "Ужице" као установом од које у великој мери зависи достављање судских писмена странкама. Протоколом су елиминисани главни проблеми који су у ранијем периоду постојали и доследно га поштују обе стране потписнице. У циљу повећања ефикасности доставе судских писмена у предметима извршења овог суда децембра 2014.године потписан је и Анекс Протокола.

    Како је Основни суд у Ужицу један од највећих пословних партнера, ЈП "Пошта Србије" Радна јединица поштанског саобраћаја "Ужице" на свечаности поводом 175 година Поште Србије, доделило је овом суду захвалницу за успешну дугогодишњу пословну сарадњу.

    Основни суд у Ужицу и Радна јединица поштанског саобраћаја "Ужице" изражавају спремност и жељу да се и у будућности заједнички и континуирано ради на превазилажењу проблема, осавремењавању експедиције и унапређењу међусобне сарадње.

    Прококол о сарадњи Основног суда у Ужицу и ЈП "Пошта Србије" Радна јединица поштанског саобраћаја "Ужице" као и Анекс Протокола, можете погледати овде.

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице