Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

29 Октобар 2015, Саопштење за јавност

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg/330px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg.png`  

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
  Су VIII-42-151/2015
  Дана: 29.10.2015. године
  УЖИЦЕ

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Председници Основних судова са територије Апелационог суда у Крагујевцу јуче су у Аранђеловцу одржали радни састанак, на ком су анализирани резултати рада, а посебно рад ових судова на старим предметима.

  Састанак је организован у складу са закључком радне групе Врховног касационог суда, за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета за 2015.годину, чији је члан и председник Основног суда у Ужицу Бранка Јанковић.

  Заједно са председником Апелационог суда у Крагујевцу председници наведених судова истакли су значај оваквих редовних састанака и донели су више закључака међу којима је посебан акценат стављен на доследној примени мера предвиђених Програмима решавања старих предмета и приоритету у решавању старих предмета уз истовремен ефикасан рад на савладавању прилива нових предмета.

  Решевање старих предмета је од изузетног значаја за успоставање ефикасног судског система.

  Основни суд у Ужицу настојаће да и убудуће максималним ангажовањем повећа своју ажурност и ефикасност у раду, како би се временско трајање поступка пред овим судом свело на најкраћу потребну меру.

  Портпарол
  Основног суда у Ужицу
  Јелена Чуповић

  +381 064 8544167

  +381 31 513-105 лок. 141

  jelena.cupovic@ue.os.sud.rs

   

   

@ 2011. Основни суд Ужице