Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

23 Фебруар 2017, Саопштење за јавност

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg/330px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg.png`  

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ОСНОВНИ СУД
  Су VIII-42-10/2017
  23.02.2017. године
  УЖИЦЕ

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Основни суд у Ужицу у 2016.години остварио је добре резултате рада.

  Судије овог суда од укупно 36.916 решиле су 26.025 предмета.

  У 2016.години број старих предмета је са 13.847 смањен на 5.625.

  Завидни резултати рада су постигнути у извршној материји у којој је решено 11.903 предмета, од којих су 10.391 били стари предмети.

  У парничној материји и радним споровима решено је укупно 2.891 предмет.

  Изузетне резултате у погледу ажурности и ефикасности постигле су судије кривичног одељења, као и судије које поступају у породичним споровима.

  Уважавајући мере и препоруке предвиђене Измењеним јединственим програмом решавања старих предмета у Републици Србији за период 2016-2020 годину, као и принципе и циљеве дефинисане Програмом решавања старих предмета овог суда, Основни суд у Ужицу настојаће и надаље да у разумном року, на ефикасан начин, уз поштовање људских права свих учесника у поступку, омогући да сви грађани у овом суду имају једнак приступ правди.

  Портпарол
  Основног суда у Ужицу
  Јелена Чуповић

   

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице