Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

10 Октобар 2017, Саопштење за јавност

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg/330px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg.png                
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ОСНОВНИ СУД
  Су VIII-42-66/2017
  10.10.2017. године
  УЖИЦЕ

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


  Врховни касациони суд, доделио је Основном суду у Ужицу признање за иновације, допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017.години.


  Основном суду у Ужицу ово признање комисија Врховног касационог суда доделила је због напредног коришћења информационих технологија од стране овог суда у комуникацији са странкама, у електронској комуникацији са подручним основним тужилаштвом и адвоката, као и због увођења информационог екрана са подацима о свим рочиштима у суду на конкретан дан и могућности електронског наручивања различитих уверења које издаје суд.


  Председнику суда Бранки Јанковић ово признање уручио  је председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, на Годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи, 5. октобра 2017. године.


  Судовима награде и признања Врховни касациони суд додељују једном годишње, у циљу промовисања ефикасности, квалитета и иновативности у раду и најбоље праксе, стварања подстицајног радног окружења и остваривања најбољих резултата у раду судова.


  Основни суд у Ужици настојаће да и у будућности континурано ради на увођењу напреднијих и делотворнијих метода рада, којима ће се грађанима и корисницима услуга суда олакшати приступ суду и рад суда учинити транспарентнијим и ефикаснијим.

   

  Портпарол
  Основног суда у Ужицу
  Јелена Чуповић

@ 2011. Основни суд Ужице