Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

Пројекат "Унапређење доступности правде у Србији"

 • Пројекат "Унапређење доступности правде у Србији" наставља се у Основном суду у Ужицу и наредне три године.

  Информација о пројекту.

  У овај пројекат Основни суд у Ужицу укључен је од 2007.године, и у наредном периоду биће једини суд са подручја у надлежности Аплеционог суда у Крагујевцу у ком се пројекат наставља, као суд који ће бити модел за унапређење доступности правде и за унапређење рада судова. Искуства овог суда у будућности биће подељена и са осталим судовима у Србији. Поред овог суда у Пројекат су укључена и три основна и виша суда са подручја југа Србије из надлежности Апелационог суда у Нишу.

  Пројекат ће бити релизован од стране IMG-International Management Group. Избор судова извршен је од стране Владе Краљевине Норвешке као донатора у сарадњи са Министраством правде Републике Србије и Високим саветом судства, на основу низа критеријума као што су спремност судске управе и запослених у суду за сарадњу, капацитет суда да може реализовати све делове пројекта, величина суда итд.

  Препоруке које ће овај суд примењивати у даљем раду на пројекту су у складу са захтевима Европске уније а односе на доступност правде свим грађанима, успостављање транспарентнијег, отворенијег и ефикаснијег правосудног система.

  Рад на пројекту у наредне три године биће подељен у 3 сегмента: 

 • Улагање у инфраструктуру судова, при чему ће нагласак бити стављен на омогућавање рада основних функција суда и приступ грађанима,

 • Унапређење доступности информација о раду судова грађанима,  

 • Обука запослених у циљу побошања рада администрације и ефикаснијег вођења предмета.  

  Запослени у Основом суду у Ужицу верују да ће са успехом реализовати све три наведена сегмента пројекта, да ће свој рад унапредити и грађанима правду учини доступнијом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице