Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

11 Јануар 2018, Саопштење за јавност

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Основни суд у Ужицу од 11. јануара 2018. године један је од 17 потписника Протокола о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања за Град Ужице и члан је Интерсекторског тима који је овим Протоколом формиран.

  Тај локални Тим чине и представници осталих потписника Протокола: Града Ужице, Центра за социјални рад Ужице, Основног јавног тужилаштва, Полицијске управе Ужице, Опште болнице Ужице, Дома здравља Ужице, Школске управе Ужице, Председник актива директора основних школа Града Ужица, Председник актива директора средњих школа Града Ужица, Предшколске установе Ужице, Дома за децу и омладину ,,Петар Радовановић“, УГ ,,Удружења инвалида церебралне и дечије парализе“ Ужице, УГ ,,Ужички центар за права детета“ Ужице, УГ ,,Женски центар“ Ужице, Телевизије ТВ 5 и Портала ,,Ужичка република“.

  Уверени смо да ће ангажовањем свим потписника остварити визија овог Протокола на превенцији и заштити деце од сваког вида насиља.

  Основни суда у Ужицу и надаље у свакодневном раду у оквирима своје надлежности поступаће хитно, ефикасно и благовремено у складу са законом и ратификованим међународним уговорима.

  Протокол можете погледати овде

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице