Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

25 Октобар 2018, Информација за медије

      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg/330px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg.png
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ОСНОВНИ СУД
  Су VIII-42-95/2018
  Дана 25.10.2018.године
  УЖИЦЕ
                                                                  

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ


  У четвртак 25. октобра 2018.године у Основном суду у Ужицу, одржан је Дан отворених врата, поводом поводом Европског дана цивилне правде.

  Организовање ове манифестације подржава Високи савет судства а у Основном суду у Ужицу обележава се већ шесту годину за редом у настојању да се грађанима и корисницима услуга суда, пружањем одређених информација које су за њих од значаја, олакша приступ суду и рад суда учинити транспарентнијим.

  И ове године, као и претходне, посебан акценат био је на медијацији као алтернативном и вансудском начину решавања спорова, у ком странке добровољно спорни однос решавају путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника-медијатора, који им као треће неутрално и непристрасно лице, помаже да постигну споразум који је за обе стране прихватљив.

  У односу на судски поступак медијација има бројне предности а неке од њих су да је то добровољан,  неформалан и по закону хитан поступак, за странке је економичнији а Споразум који се у том поступку закључи може имати исту правну снагу као и правноснажна одлука суда.

  Подршку таквом начину решавању спорова у овом суду пружа посебна Инфо служба која је са радом почела 01.октобра 2017.године а информације се могу добити и на сајту суда.

  Резултати рада Основног суда у Ужицу за првих девет месеци текуће године показују да је рад овог суда добар, јер је решено укупно 14.319 предмета што је 68% од предмета у раду. Значајан резултат остварен је и у решавању старих предмета јер је број таквих предмета смањен за готово 30%. Ефикасност у поступању посебно је изражена у предметима у којима се поступа по Закону о спречавању насиља у породици, као и Породичном закону.

  Због напредног коришћења информационих технологија у комуникацији са странкама, у електронској комуникацији са подручним основним тужилаштвом и адвокатима, као и због увођења информационог екрана са подацима о свим рочиштима у суду на конкретан дан и могућности електронског наручивања различитих уверења које издаје суд, Основном суду у Ужицу је од стране Врховног касационог суда, додељено  признање за иновације, допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017.години.

  Ефикасност и транспарентност рада овај суд настојаће да оствари и у наредном периоду рада.


                                                                                                                  Основни суд у Ужицу

   

  Контакт за медије:
  Портпарол
  Основног суда у Ужицу
  Јелена Чуповић
  Моб. 064/8544167
  e-mail: jelena.cupovic@ue.os.sud.rs                               

@ 2011. Основни суд Ужице