Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

23 Октобар 2020, Дан отворених врата

      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg/330px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg.png

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  OСНОВНИ СУД
  Су VIII - 42-26/2020
  Дана 23.10.2020. године
  УЖИЦЕ

   

   САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

   

  У Основном суду у Ужицу, поводом Европског дана цивилне правде 25.октобра, традиционално су одржавани седам година уназад Дани отворених врата. Та манифестација се обележава у настојању да се грађанима и корисницима услуга суда, пружањем одређених информација које су за њих од значаја, олакша приступ суду и рад суда учини транспарентнијим.

  Обавештавамо Вас, да се ове године Дан отворених врата у Основном суду у Ужицу одлаже, због епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије услед ширења пандемије, узроковане вирисом Covid-19, а све у циљу заштите здравља наших грађана.

  И поред ограниченог рада, услед ванредног стања у Републици Србији и ванредне ситуације у граду, Основни суд у Ужицу рад је обављао у складу са препорукама Министарства Правде и закључцима Високог савета судства, а од почетка године до 30.09.2020. године постигао је изузетне резултате и то:

  -У поступку примене Закона о спречавања насиља у породици промљено је 278 предмета колико је и решено, од чега је у само 4 предмета одбијен предлог надлежног тужилаштва за продужење хитних мера привремене забране комуникације и приласка могућег учиниоца жртви насиља и/или привременог удаљења могућег учиниоца из стана.

  -У кривичном поступку који је вођен због кривичног дела насиље у породици из чл. 194 Кривичног законика укупан број лица за која је донета првостепена пресуда је 43, од чега је за 39 лица донета осуђујућа пресуда. Жртва насиља су тражиле заштиту пред овим судом и у парничном „П2“ поступку у 5 предмета.

  -Од почетка године у кривичној материји у суд примљено је 431 предмет, укупно решено  382, од чега је 3,4 % старих предмета.

  -У парничној материји у суд је од почетка године примљено 876 предмета, а укупно је решено 837, од чега је 26,64 %  старих предмета решено.

  -У истом периоду у материји радних спорова примљено је 439 предмета и решено је 351, од чега је 79,95 % старих предмета.

  -У извршној материји суд је од почетка године у раду имао 2131 предмет, од којих је решено 1834 предмета и од чега је 75,57 % старих предмета.

  Током трајања ванредног стања предмети хитне природе су решавани по приоритету и без одлагања, а ефикасност и транспарентност рада, овај суд задржаће и убудуће.

  О накнадном датуму одржавања манифестације Дан отворених врата у Основном суду у Ужицу, грађани ће бити благовремено обавештени.

  С поштовањем,
  Заменик портпарола Основног суда у Ужицу
  Александра Шућуровић

@ 2011. Основни суд Ужице