Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

20. Јануар 2020. године, Дан отворених врата

  Одржана последња Тематска отворена врата са темом “Зашто суђења дуго трају”

   

  Тематска отворена врата “Зашто суђења дуго трају” одржана су 18. децембар 2019.у Основном суду у Ужицу. Ово је последњи скуп са темом суђења у разумном року, који се организује у оквиру пројекта “Отворена врата правосуђа” са циљем да се грађанима приближи рад суда и тужилаштва.“

  Говорници на скупу су били Јанковић Бранка в.ф. Председника Основног суда у Ужицу, Вера Петаковић судија Основног суда у Ужицу и Саша Ђорђевић истраживач Београдског центра за безбедносну политику.

  Свако од говорника је из своје перспективе покушао да приближи грађанима рад правосудних органа и да објасни шта је то што отежава суђења, зашто толико дуго трају, коју су то објективни и субјективни разлози са којима се сусрећу у свакодневном раду.

  Скуп је почео излагањем Бранке Јанковић, суткиње која обавља дужност в. ф. председника Основног суда у Ужицу која је на почетку подвукла да се Основни суд у Ужицу, као и остали судови у Србији, суочавају са проблемом ефикасности, нарочито после реформе правосуђа из 2010. године, али и оне из 2013. када је покушано решавање појединих проблема. Основни суд у Ужицу се након оснивања 2010. суочио са проблемом великог броја заосталих предмета због чега је те исте године донет план решавања старих проблема. Испоставило се да је достава судских докумената један од највећих проблема у том периоду. Осам година након увођења нових мера, повећана је успешност доставе на 85 одсто у Ужицу. Просечно трајање предмета у Основном суду у Ужицу у 2018. години је 229 дана што је знатно испод просека у Србији који износи 350 дана. Штавише, до 1. децембра 2019. године, просечно трајање предмета је 133 дана.

  Суткиња Основног суда у Ужицу Вера Петаковић се на почетку свог излагања осврнула на појам разумног рока. Суткиња Петаковић је нагласила да у Ужицу углавном нема старих предмета или се спорадично јављају, најчешће због поступка у прекиду. Главни разлози за непостојање старих предмета у кривичној материји је могућност опортунитета и чињенице да судије које поступају у кривичним предметима нису мењали материју по поступају и увек су судили само у седишту суда. Јавни бележник је смањио број предмета у ванпарничној материји, али се и даље јављају стари предмети због поступка из прекида. Дужини трајања судских поступака доприноси неуједначена судска пракса судова више инстанце, па се дешава да различита већа у истом суду, на основу истог чињеничног и правног стања доносе различите одлуке.

  Саша Ђорђевић из Београдског центра за безбедносну политику говорио је томе како цивилно друштво помаже грађанима у приступу правде и навео је три функције организација цивилног друштва: 1) истраживање проблема покушавајући да га анализира из различитих углова и перспективе, 2) пружање правних савета и помоћи грађанима у конкретним ситуацијама, 3) стављање неких тема на дневни ред медија.

@ 2011. Основни суд Ужице