Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

02 Јун 2022, Отворена врата правосуђа

      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg/330px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg.png

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  OСНОВНИ СУД
  Су бр. VIII-42-5/22
  Дана 02.06.2022. године
  УЖИЦЕ

   

   САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

   

  У четвртак 02. јуна 2022. године у Основном суду у Ужицу, одржана су Тематска Отворена врата правосуђа, који се у сарадњи са Врховним касационим судом и Основним судом у Ужицу пар година уназад редовно одржавају у више судова на територији Републике Србије, те између осталог и у овом суду који је био домаћин одржаног скупа, а подржан је од стране Комитета правника за људска права YUCOM и организације USAID.

  Акценат је био на теми Насиље у породици, а учешће су узели полицијски службеник ПУ Ужице Марија Петровић, психолог Центра за социјални рад у Ужицу Радисав Тасић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу Снежана Николић Токмаковић и судија Основног суда у Ужицу Вишеслав Зотовић, док је модератор скупа био Горан Митровић из Удружења грађана Народни парламент.

  Догађај је отворен од стране Председника Основног суда у Ужицу Лаза Ђоковића, који је поздравио учеснике, присутне грађане и представнике медија стављајући акценат на тему спречавања насиља у породици, истичући породицу као основну ћелији сваког друштва и залагање свих органа да заштите жртве насиља.

  Полицијски службеник Полицијске управе Ужице, Марија Петровић имала је уводно излагање које се тицало самог појма породичног насиља, на који начин поступају полицијски службеници када жртва пријави насиље и шта су хитне мере које се изричу према Закону о спречавању насиља у породици и како полиција поступа у случајевима неоснованог пријављивања насиља у породици.

  Психолог Центра за соцјални рад у Ужицу, Радисав Тасић појаснио је улогу Центра у спречавању насиља у породици и заштити жртава насиља, те каква је њихова сарадња са другим Установама и институцијама, које су мере подршке које жртва може добити и ко их реализује.

  Заменица јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу, Снежана Николић Токмаковић, базирала се на поступању јавног тужилаштва у случајевима породичног насиља, како тужилаштво поступа када полиција изрекне хитну меру и која је улога тужилаштва у фази кривичног поступка до подношења оптужења. Заменица јавног тужиоца је појаснила улогу Групе за координацију и сарадњу, на који начин функционише, затим шта је психичко и економско насиље и специфичност њиховог доказивања у односу на доказивање физичког и сексуалног насиља.

  Судија кривичар Основног суда у Ужицу и председник Кривичног одељења тог суда, Вишеслав Зотовић објаснио је који све поступци постоје пред судом у којима се штите жртве насиља, те је поред тока кривичног поступка истакао да се и у парничном поступку врши заштита жртава, као и у поступку изрицања хитних мера који је регулисан Законом о спречавању насиља у породици. Затим се базирао на дисциплинској одговорности за непоступање судија и јавних тужилаца/заменика у предвиђеним роковима који су изузетно кратки и да су предмети који се тичу спречавања насиља у породици изузетног приоритета и хитности у поступању свих органа, а не само суда.

  Потом је одржана дискусија са грађанима и представницима локалних медија о начину рада орагана чији су представници узели учешће, где су присутни имали прилику да их упознају из другачије перспективе и кроз дијалог са њима реше бројне дилеме које имају као учесници или потенцијални учесници у више судских поступка који се тичу спречавања насиља у породици.

  Порука и став свих учесника је да се једино добром координацијом између свих органа може пружити адекварна заштита жртвама насиља у породици, те да је присутна и добра воља да се актуелна добра сарадња још више поспеши и унапреди.

  Свакако овакви догађаји и служе ради јачања поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији, као и да се олакша приступ суду и рад суда учинити транспарентнијим.

   

  С поштовањем,
  Заменик портпарола Основног суда у Ужицу
  Александра Шућуровић

@ 2011. Основни суд Ужице