Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

04 Април 2011, Тренинзи за представнике судова у организацији ИМГ и Правосудне академије

  • Представници Основног суда у Ужицу од средине марта до краја априла 2011.године учествују у заједничком пројекту ИМГ финасираног од стране норвешке владе и Правосудне акдемије, и обучавају се за Пројект манагемент, Ефикасност ПР и комуникације, Координацију судова са другим организацијама. Тренизи се одржавају у Правосудној академији, канцеларија у Нишу.

    Наведени тренинзи имају за циљ да судове едукују о могућностима, средствима и алатима за побољшање доступности правде свим грађанима, и унапређење транспарентности и и ефикасности у раду суда и правосудног система у Србији. Тренери на овој обуци су Мирјана Голубовић, председница Секције за ПР и Лабуд Ражнатовић експерт на пројектима за унапређење доступности правде у судовима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице