Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

05 Фебруар 2010, Саопштење за јавност

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
  Дана 5.02.2010. године
  УЖИЦЕ

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  У циљу благовременог информисања јавности Основни суд у Ужицу, обавештава грађане да је од понедељка 8.фебруара 2010.године промењено радно време овог суда и његових судских јединица у Бајиној Башти и Чајетини, тако што ће суд радити 07,30 до 15,30 часова.

  У оквиру дневног распореда радног времена пауза у Основном суду у Ужицу и у судским јединицама је од 09,00 до 09,30 часова.

  Службе овог суда за пријем и оверу са странкама радиће у току прописаног радног времена од 07,30 до 15,30 часова, док ће писарнице са странкама радити од 10,00 до 14,00 часова.

  Радње које се по одредбама појединих процесних закона сматрају хитним, и не трпе одлагање, спроводиће се без обзира на прописано радно време. Такође, започета рочишта, чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка, довршиће се и након редовног радног времена суда.

  Основни суд у Ужицу са својим судским јединицама и убудуће настојаће да благовремено обавештава грађане о свакој промени која може бити од утицаја на ефикасност обављања њиховог посла у овом суду.

   

                                                                                Портпарол Основног суда у Ужицу
                                                                                                  Јелена Чуповић

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице