Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

09 Април 2010, Информација за медије

  ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
  Ужице, 9. април 2010.године                                                                          

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ

   

  У четвртак 9.априла 2010.године у Основном суду у Ужицу, одржана је заједничка конференција за новинаре  Основног и Вишег суда у Ужицу, у циљу упознавања јавности са њиховим активностима и радом на пројекту ,,Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији,, који подржава Министарство спољних послова Краљевине Норвешке, а спроводи International Management Group-IMG уз сарадњу са Министарством правде Републике Србије.

  Почасни гост конференције био је Његова Екселенција амбасадор Краљевине Норвешке Haakon Blankenborg.

  У оквиру наведеног пројекта Основни  суд у Ужицу од 2007.године  до данас успешно је имплементирао око 20 појединачних пројекта. Поред њих у току су и други пројекти усмерени на одрживост већ реализованих пројеката али и на увођење нових, јер од 1.јануара 2010.године овај суд у свом саставу има и две судске јединице у Бајиној Башти и Чајетини.

  Најзначајнији реализовани пројекти су: увођење информационог пулта као посебног информационог сервиса у служби грађана,  увођење кутије за сугестије странака, урађено је потпуно ново означавање зграде суда и wеб сајт на чијем се ажурирању тренутно ради у складу са текућом реформом правосуђа, уведени су у примену разни образци и летци, извршена је готово потпуна комјутеризација суда, две кривичне суднице потпуно су опремљене новим намештајем и додатном комјутерском опремом, извршена је делимична адаптација једне суднице новим намештајем како би се иста могла користити у поступку медијације, извршено је и кречење свих просторија овог суда.

  Посебно су поносни, на уградњу степеничне платформе за самосталан превоз лица у инвалидским колицима, чиме је особама са инвалидитетом обезбеђен прилаз не само Основном суду већ и другим правосудним органима који се налазе у истој згради.

  Осим наведених пројеката у Основном суду у Ужицу ради се и на другим пројектним активностима усменим на повећање ефикасности рада суда и унапређење координиране сарадње између суда и других институција које су значајне за рад суда, радиће на стварању једнаког третмана странака у судским јединицама у Бајиној Башти и Чајетини и у седишту овог суда у Ужицу, као и на даљем побољшању услова рада.

  У реализацију наведених пројеката у Основном суду у Ужицу  Краљевина Норвешка до сада је инвестила око 45.000,00 евра а поред овог износа и Министарство правде финансирало је одређене сегменте појединих пројеката. У марту месецу текуће године Основни суд аплицирао је и са три нова пројекта чија инвестициона вредност износи 10.500,00 евра.

  Сви наведени пројекти усмерени су ка циљевима дефинисаним у Националној стратегији реформе правосуђа  у Републици Србији, и резултат су настојања Основног суда да својим радом допринесу стварању делотворног, адекватног и модерног правосуђа, уважавајући право грађана на приступ правди, равноправан третман на суду и правично суђење.

  Поред амбасадора Краљевине Норвешке новинарима су се на конференцији обратили вршилац функције председника Основног суда у Ужицу Бранка Јанковић, вршилац функције председника Вишег суда у Ужицу Радмила Рајић, портпароли Основног суда у Ужицу Јелена Чуповић и Вишег суда Сунчица Селаковић.

  Вршилац функције Председника Основног суда суда захвалила се Министарству спољних послова Краљевине Норвешке, IMG-ју и Министарству правде Републике Србије на подршци пруженој на овом пројекту.

  Портпарол суда истакао је да Основни суд у Ужицу верује да ће реализацијом пројекта ,,Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији,, допринети повећању ефикасности и транспарентности рада суда.

                                                                              Основни суд у Ужицу

@ 2011. Основни суд Ужице