Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

11 Мај 2010, Информација за медије

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ОСНОВНИ СУД
  Дана 11.05.2010.године
  УЖИЦЕ

  ИНФРОМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ

   

  Временски период који је протекао од почетка рада Основног суда у Ужицу, од 1.01.2010.године дo 31.03.2010.године био је довољан показатељ у погледу даљих планова и очекивања у раду овoг суда, као и у појединачном раду судија.

  У првом тромесечју 2010.године суд је решио готово четвртину предмета које је имао у раду, што изузетно добри резултати рада.

  Са текућом реформом правосуђа новоформирани Основни суд у Ужицу, 1.јануара 2010.године од ранијих Општинских судова у Ужицу, Бајиној Башти и Чајетини преузео је укупно 11.989 предмета у свим правним областима, а од 1 јануара закључно са 31.мартом 2010.године примио је и 3.985 нових предмета.  

  Од укупног броја предмета у раду решено је 3.671 предмет а то су не само предмети који су примљени након 1.јануара текуће године већ и знатан број тј. нешто мање од једне четвртине тзв. старих предмета, што су предмети који су старији од две године рачунајући од дана подношења иницијалног акта. 

  У овом периоду периоду 30 одлука Основног суда у Ужицу разматрано је од стране више судске инстанце у поступку по жалби од стране Апелационог суда у Крагујевцу или Вишег суда у Ужицу, а од тог броја 1 одлука је преиначена, 1 је укинута, док је  28 одлука или 93,33 % потврђено.

  Изнети резултати рада Основног суда у Ужицу за прво тромесечје заправо су резултати рада за мање од два и по месеца неометаног рада суда, јер се у првој половини јануара месеца 2010.године због неопходних послова у погледу расподеле предмета, организације и правилне примене Закона и Судског пословника радило само по хитним предметима.

  Описана позитивна тенденција рада овог суда уочена и кроз месечни извештај о раду за месец април 2010.године, а очекују да ће тако бити  у будуће.

  Ефикаснијем раду суда допринеће и актуелно увођење система аутоматског вођења предмета – тзв. АВП програма, који омогућава праћење предмета у сваком тренутку на једноставнији и бржи начин. Овај програм омогућиће странкама да већ по подношењу одређеног иницијалног акта сазнају број предмета и ком судији је предмет додељен у рад, избор судије вршиће се на правичнији начин методом  случајног одређивања судије према астрономском рачунању времена пријема, странке ће моћи да изврше увид и сазнају када је поднета тужба, када је заказано рочиште, да ли је предмет на вештачењу, када је израђена и из суда експедитована судска одлука.

  У Основном суду у Ужицу тренутно је у току обука запослених за рад на АВП програму а његова пуна имплементација очекује се до краја јуна 2010.године, док ће у осталим судовима у Србији овај програм бити уведен у примену до краја августа текуће године.

  Министарство правде Републике Србије у Основни и Виши суд у Ужицу ради реализације АВП програма, за израду електро енергетске инсталације неопходне за рад постојећег и будућег АВП рачунарског система само током ове године уложиће 4.516.413,09 динара, а за набавку додатне рачунарске опреме у Основном суду у Ужицу 1.318.000,00 динара.

  Захваљујући овој финансијској подршци Министарства правде запослени у Основном суду у Ужицу моћиће да дају и већи лични допринос текућој реформи правосуђа а грађанима ће информације о предметима у законским оквирима бити доступније.
           

  ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ           

@ 2011. Основни суд Ужице