Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Деоба заједничке имовине

Деоба заједничке имовине

За покретање овог ванпарничног поступка неопходно је поднети:

  • Предлог за деобу,
  • Доказе о имовини која је предмет деобе (лист непокретности, тапија и слично),
  • Доказ о уплати судске таксе за предлог у износу од 1.900,00 динара и за решење такође 1.900,00 динара.
Контакт - додатне информације

Ванпарнична писарница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице