Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Депоновање завештања (тестамента) у суду

Депоновање завештања (тестамента) у суду

Потребна документација
  • Захтев за депоновање завештања,
  • Судска такса у износу од  980,00 динара,
  • Тестамент се предаје запечаћен у коверти или у отвореном коверту. Ако се предаје запечаћен у коверту суд само констатује да је предат. Тестамент се може чувати у суду или предати завештаоцу на чување.
Контакт - додатне информације:

Ванпарнична писарница

Додаци:

Овде можете преузети образац Молба за сачињавање-депоновање судског завештања

Напомена

Могуће је истовремено извршити и сачињавање и депоновање завештања. Користи се исти формулар а такса се сабира па износи 1.960,00 динара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице