Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31000 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Излазак суда на лице места - таксе

Излазак суда на лице места - таксе

У случају изласка суда на лице места ради:

- овере уговора о доживотном издржавању,
- сачињавања тестамента, или
- давања наследничке изјаве,

плаћају се исте и то следеће таксе:
- у износу од 2.300,00 динара за излазак суда на лице места на територији града,
- у износу од 2.600,00 динара за излазак суда на лице места на ван града.

Уколико сама странка обезбеђује превоз судије и службеника до лица места не плаћа се додатна такса на име трошкова службеног возила.

У супротном ако странка не обезбеди превоз, већ се користи службено возило суда, тада се поред напред поменуте таксе плаћа и такса у висини од 1.000,00 динара ако је лице места у граду или 1.150,00 динара ако је ван града и плус на то плаћају се и трошкови службеног возила.

Контакт - додатне информације:
Ванпарничне писарница
Седиште суда, соба 44, 2 спрат или писарница судске јединице Бајина Башта
Радно време са странкама: од 10,00 до 14,00 часова
Локал у седишту суда: 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице