Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Потврда да лице није лишено родитељског права

Потврда да лице није лишено родитељског права

Потребна документација:

Молба за издавање уверења да лице није лишено родитељског права.

Контакт - додатне информације:

Ванпарнична писарница овог суда
Уписничари ове писарнице су : Милан Ковачевић и Ковиљка Лазаревић
Седиште суда у Ужицу, соба бр.44, 2 спрат
Тел: 031/513-105 лок.130
Или писарница судске јединице у Бајиној Башти

Напомене:


Уверење се издаје за лица која имају пребивалиште на територији града Ужица и општина Бајина Башта и Чајетина.

Посебна напомена: На молби странка мора:

  • читко навести своје име и презиме,
  • годину рођења или јединствени матични број,
  • датум рођења првог детета,
  • адресу становања.

Додаци

Овде можете преузети образац Молба за издавање уверења о лишавању родитељског права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице