Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Судска управа » Пријем странака

Пријем странака

Све усмене притужбе на рад судија, службеника у суду и ургенције  подносе се  председнику суда у канцеларији судске управе,  соба број 34, на трећем спрату, преко секретара суда, а председник суда прима странке петком у времену од 10,00 до 12,00 часова.

У случају спречености или одсуства председника суда странке ће примити заменик кога председник одреди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице