Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Састављање судског завештања (тестамента)

Састављање судског завештања (тестамента)

Потребна документација
  • Захтев за састављање судског завештања,
  • У прилогу захтева обавезно доставити доказе о имовини која је предмет завештања,
  • Такса у износу од  980,00 динара.
Контакт - додатне информације

Ванпарнична писарница

Додаци:

Овде можете преузети образац Молба за сачињавање-депоновање судског завештања

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице