Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Запослени » Судије

Судије

Парница

Председник грађанског одељења овог суда је судија Љиљана Симић.

У седишту суда у Ужицу судије користе следеће суднице:

 

Судије парничних спорова

 судница

Зорица Весовић

36

Љиљана Симић

41

Видосава Даниловић

35

Јелена Чуповић

42

Тамара Јованетић

40

Мирјана Трмчић

26

Нада Стаменић

43

Петар Танасијевић

37

Душица Мићић

22

 

 Ванпарница и Извршење

У овом суду 4 судија поступа у ванпарничним предметима, док 3 судија поступа у извршним предметима овог суда.

Председник извршног и ванпарничног одељења овог суда је судија Словенка Поповић.

 

Судије ванпарничних спорова

судница

Словенка Поповић

29

Вера Петаковић

28

Мирјана Павловић

27

Будимир Лакићевић

 

 

Судије извршних спорова

судница

Словенка Поповић

29

Вера Петаковић

28

Милан Радуловић

27

Будимир Лакићевић

 

 

 

Кривица

Председник кривичног одељења овог суда је судија Вишеслав Зотовић.

 

Судије кривичних  предмета

судница

Лазо Ђоковић

8

Дејан Влаховић

7

Вишеслав Зотовић

39

 

 

Судије за претходни поступак

Судије за претходни поступак

судница

Бранка Јанковић

13

 

 

Судијa за извршење кривичних санкција

Судијa за извршење кривичних санкција

судница

Председник суда-судија Бранка Јанковић

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице