Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Запослени » Судије

Судије

Парница

Председник грађанског одељења овог суда је судија Зорица Весовић, а њен заменик је судија Тамара Јованетић.

У седишту суда у Ужицу судије користе следеће суднице:

 

Судије грађанског одељења

Веће

Број суднице

Небојша Маринковић

прво Веће

41

Зорица Весовић

друго Веће

36

Будимир Лакићевић

треће Веће

Бајина Башта

Душића Мићић

четврто Веће

22

Сунчица Мисаиловић

пето Веће

27

Марко Миловановић

седмо Веће

43

Словенка Поповић

осмо Веће

29

Тамара Јованетић

девето Веће

40

Вера Петаковић

десето Веће

28

Александар Јањушевић

дванаесто Веће

23

Марија Радојевић

четрнаесто Веће

35

Бранка Шаренац

петнаесто Веће

21

Аида Никитовић

шеснаесто Веће

24

Марија Ракић

седамнаесто Веће

38

 

 Ванпарница и Извршење

У овом суду троје судија поступа у ванпарничним предметима и у извршним предметима.

Председник извршног и ванпарничног одељења овог суда је судија Словенка Поповић, а њен заменик је судија Вера Петаковић.

 

Судије извршног и ванпарничног одељења

Веће

Број суднице

Словенка Поповић

прво Веће

29

Вера Петаковић

друго Веће

28

Будимир Лакићевић

треће Веће

 

 

Кривица

Председник кривичног одељења овог суда је судија Вишеслав Зотовић, а његов заменик је судија Дејан Влаховић.

 

Судије кривичних  предмета

судница

Лазо Ђоковић

8

Дејан Влаховић

7

Вишеслав Зотовић

39

 

Судије за претходни поступак

Судије за претходни поступак

судница

Лазо Ђоковић

8

 

Судијa за извршење кривичних санкција

Судијa за извршење кривичних санкција

судница

Лазо Ђоковић

8

 

@ 2011. Основни суд Ужице