Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судске писарнице » Ванпарнична и оставинска писарница

Ванпарнична и оставинска писарница

Ванпарнична писарница

Странка у ванпарничној писарници може добити следеће информације о:

  • броју предмета као и имену судије који води поступак,
  • информације да ли је по предмету заказано рочиште или је исти у евиденцији,
  • разгледати списе,
  • преписивати или затражити молбом фотокопију или препис одређених   докумената из списа,
  • добити потврду правоснажности и извршности,
  • добити дозволу за склапање брака међу малолетницима.

Контакт - додатне информације:

Уписничар ванпарничне писарнице: Нада Ојданић
Соба број 30, 1 спрат у седишту суда
Локал 119          
Радно време са странкама: од 10:00 до 14:00 часова

 

Оставинска писарница

Странка може у овој писарници добити информације о току оставинског поступка који се води пред овим судом.


Сам поступак се покреће подношењем смртовнице оставиоца у канцеларијама за пријем и оверу писмена. Та канцеларија се у седишту суда налази у приземљу зграде, соба број 17, а у судској јединици Бајина Башта у просторији бр. 1.

Контакт - додатне информације:

Управитељ писарнице: Милан Ковачевић
Соба број 44, 2 спрат у седишту суда
Локал 130
Радно време са странкама: од 10:00 до 14:00 часова

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице