Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Јавни бележници

Јавни бележници

Решењем министарства правде број 740-07-00678/2015-22 од 26.06.2015. године и 740-07-00677/2015-22 од  26.06.2015. године за подручје Основног суда у Ужицу именовани су:

МИЛКА СРЕДОЈЕВИЋ
Адреса: Улица Југ Богданова бр. 2, 31000 Ужице
Телефон: 063/ 890-67-95
E-mail: milka.sredojevic@yahoo.com

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРИЋ
Адреса: Трг Светог Саве број 48, 31000 Ужице
Телефон: 031/500-001
E-mail: beleznikvioleta@gmail.com

Напред наведени јавни бележници почели су са радом 03.08.2015. године

Решењем Министра правде број 740-07-00483/2016-22 од 09.09.2016. године за подручје Основног суда у Ужицу, Судска јединица Бајина Башта именована је:

МАРИЈАНА ВУКЧЕВИЋ АЏИЋ
Адреса: Рајка Тадића бр.20, Бајина Башта
Телефон: 060/56-56-537 и 031/866-105

Напред наведени јавни бележник почела је са радом 03.05.2017. године

Решењем Министра правде број 740-07-00713/2021-22 од 07.06.2021. године за подручје Основног суда у Ужицу, територија општине Чајетина именована је:

МАЛИНА ГОЈАКОВИЋ
Адреса: Миладина Пећинара бр.127г, Златибор
Телефон: 066/340-351 и 031/310-21-54
E-mail: office@beleznikgojakovic.rs

Напред наведени јавни бележник почела је са радом 25.10.2021. године

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице