Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » On-line наручивање уверења

Уверење о нелишавању родитељског права

Због техничких проблема тренутно нисмо у могућност да примамо захтеве за издавање уверења преко website суда.
Захваљујемо Вам се на разумевању.

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице