Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

ДОБРОДОШЛИ НА ЗВАНИЧНУ ИНТЕРНЕT ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ОСНОВНОГ СУДА У УЖИЦУ

Поштовани грађани,

Logo SudaОсновни суд Ужице жели да допринесе стварању делотворног, адекватног и модерног правосуђа уважавајући право грађана на приступ правди, равноправан третман на суду и правично суђење.

Са својим судијама и осталим запосленима Основни суд у Ужицу настоји да ужива висок углед и поверење јавности, да постане део успостављеног транспарентнијег, отворенијег и ефикаснијег правосуђа.

У том циљу и са жељом да Вам приближимо суд и правосуђе, олакшамо контакт са судом, благовремено пружимо одређене информације, прикажемо свој рад и резултате радa, креирали смо овај сајт.

У оквиру нашег сајта сви корисници имају прилику да се упознају са историјом овог суда, надлежностима, радом појединих служби и одељења, разним судским процедурама, као и услугама које су у надлежности овог суда.

Уколико Вам је то потребно са нашег сајта  можете преузети и одређене обрасце и упутства.

Надамо се да ће прелиставањем страница овог сајта сва Ваша очекивања бити испуњена, а ми Вас позивамо да својим критикама и сугестијама учествујете у унапређењу овог сајта и нашег рада.

 

Зaхваљујемо Вам на посети!

 

С поштовањем,
Председник суда
Лазо Ђоковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице