Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Преузимање докумената

Преузимање докумената

На овој страници вам је омогућено да преузмете неке од типских образаца који се користе у раду суда, а које можете наћи и на Инфо пулту Основног суда.

Обрасци:

 • Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, можете преузети овде
 • Молбу за потврду о парничном спору, можете преузети овде
 • Молбу за препис фотокопију, можете преузети овде
 • Молбу / Потврду о бракоразводном спору, можете преузети овде
 • Наследничку изјаву, можете преузети овде
 • Покретање оставинског поступка, можете преузети овде
 • Уверење да није у току поступак истраге и кривични поступак, можете преузети овде
 • Уверење о лишењу родитељског права, можете преузети овде
 • Формулар завештања, можете преузети овде

 

 Леци:

 • Летак Спречавање насиља у породици, можете преузети овде
 • Летак Информације о предмету, можете преузети овде
 • Летак Извршење у грађанским стварима, можете преузети овде
 • Летак Како се припремити за суђења, одлагање рочишта, можете преузети овде
 • Летак Притужбе на рад суда, можете преузети овде
 • Летак састављање и депоновање тестамента, можете преузети овде
 • Летак Судске таксе, можете преузети овде
 • Летак Водич кроз суд, можете преузети овде
 • Летак Водич за медије, можете преузети овде

 

 Билтени:

 • Билтен број 3, можете преузети овде
 • Билтен број 2, можете преузети овде
 • Билтен број 1, можете преузети овде

 

Плакат "Ваших пет минута":

@ 2011. Основни суд Ужице